Majušne ruke postaju svojevrsne alatke za vaše čedo. Ono dobro manipuliše većim predmetima - namerno ih ispušta iz ruku i prati njihov pad. Voli da ih posmatra i naopačke, da menja ugao gledanja i upoređuje ih. Tokom igre, počeće da sve više pravi pokrete sa određenom namerom.

Ja sam jedinstvena beba!
Ovo je vreme i kada roditeljima postaje vrlo teško da svoje čedo ne upoređuju sa drugim bebama istog doba. Naročito se obraća pažnja na ono što dete može i hoće da radi, sa onim što rade ostale bebe u tom uzrastu. Razlika uvek ima, nekad i podosta... Zbog toga je važno da mame i tate razumeju da su bebe, ti slatki mali ljudi - jedinstvene ličnosti, sa vlastitim sklonostima i interesovanjima.
Do sada, bebin vid se poboljšao i oštar je - može, čak, da vidi rasuto suvo grožđe po podu.

● Zgrabi, protresi, drži!

Lako ćete da primetite bebine "velike" pokrete - dok sedi, prevrće se, diže ručice uvis da biste je podigli. Međutim, postoje i drugi, jednako važni, ali "manji" pokreti. Beba uči kako da upotrebljava svoje prstiće, i to pojedinačno i zajedno. Već je naučila da oni mogu da se koriste kako bi se uhvatile razne stvari, da njima mogu da se drže i "tresu" brojni predmeti, ali i ono što je za nju posebno važno - da se prinesu zanimljive igračke do njenih malih usta. Beba, takođe, uči da prsti mogu da se koriste kao specijalan "alat", kojim mogu da se pokupe i vrlo mali predmeti.

● Prstići kao male grabulje i klešta

Sada ste u prilici da vidite kako beba upotrebljava svoje ručice kao grabulje, prevlačeći ih preko sitnih predmeta. Ona, takođe, pokušava da koristi svoj palac zajedno sa dva prsta do njega, i to poput zubarskih klešta, kako bi pokupila te predmete - razvijajući tako specifičan hvat. Većina beba neće moći da usavrši ovu veštinu još par meseci, ali ta mogućnost ipak U ovom uzrastu beba pokušava da koristi palac zajedno sa dva prsta do njega, i to poput zubarskih klešta, razvijajući tako specifičan hvatpokreće temu bezbednosti. Naime, sada morate da budete vrlo oprezni kada su u pitanju svi mali predmeti u bebinom domašaju. Stoga je neophodno da uvedete određene mere predostrožnosti, kako biste izbegli rizik od povređivanja deteta.