Odmah po rođenju, beba počinje da se privikava na nove uslove života, ali tokom čitavog perioda dominira njena nezrelost i velika zavisnost od majke, koju doživljava kao deo sebe. Terminsko novorođenče veći deo dana provodi u snu, a budi se samo da bi sisalo.

Koji položaj beba najčešće zauzima?

Kod budnog i aktivnog novorođenčeta, u leđnom položaju - pokreti ekstremiteta se sastoje od naizmeničnog savijanja i opružanja. U položaju potrbuške - nožice su zgrčene, tako da su kolena manje-više podvučena pod trbuh, a beba pravi pokrete puzanja (primitivno puzanje). U tom položaju, dete može bez teškoća da okrene glavu desno i levo, kako bi oslobodilo disajne puteve. Uprkos tome, bebu mlađu od dva meseca ne treba ostavljati potrbuške bez nadzora, zbog dokazanog povećanog rizika od iznenadne smrti.

Koji znaci mogu da ukažu na problem?

Ispružene noge sa ispruženim ili zgrčenim rukama, viđaju se kod oštećenja nervnog sistema. Budno novorođenče je aktivno i reaguje na spoljne draži pokretima ekstremiteta i vrata, na način koji je opisan u literaturi kao „masa pokreta“. Pokreti su promenljivi u intenzitetu i obimu: pojedini su spori, a drugi nagli i brzi. Voljni i svrsishodni pokreti ne mogu da se očekuju kod novorođenčeta. Zaostajanje jednog ekstremiteta u položaju potrbuške ukazuje na njegovu slabost - na primer, kao posledica porođajne traume. Taj ekstremitet dete štedi, a pokreće samo suprotan. Poremećaj pokretljivosti manifestuje se ili odsustvom spontane aktivnosti u budnom stanju ili obiljem naglih, brzih, drhtavih, grčevitih pokreta ili ukočenosti.

Zašto novorođenče ne otvara oči?

Beba u prvim danima često ima natečene očne kapke. Uzrok tome može da bude pupčanik omotan oko vrata u toku porođaja ili nadražaj sredstvom koje se ukapava u oči neposredno po rođenju. Čim otok prođe, oči će se povremeno otvarati. Neke bebe otvaraju oči i u prvom danu, ali to traje kratko. Što je beba starija, sve duže će da gleda, a vremenom i da fiksira pogled na vašem licu.

Zašto bebi ponekad podrhtava brada dok plače?

Radi se o normalnoj pojavi, koja spontano prestaje sazrevanjem bebinog nervnog sistema.

Zašto novorođenče često kija?

Kijanje može, ali ne mora da bude znak prehlade. Kod novorođenčeta, kijanje je obično reakcija na neku jaku draž - na primer, jaku svetlost. U kasnijem uzrastu, beba kija kada joj je hladno i, ako je ne utoplite, može da se prehladi.

Zašto se beba povremeno trza u snu?

Trzaj je u ranom uzrastu česta pojava. Radi se o normalnom, Moroovom refleksu, kao reakciji na iznenadnu draž ili gubitak ravnoteže. Ponekad se javlja i bez vidljivog razloga. Spontano iščezava do kraja šestog meseca života. Međutim, ako su takve pojave učestale, treba se posavetovati sa lekarom, naročito ako je ocena na rođenju bila manja od osam.