BEOGRAD - Dan žena, 8. mart, zaposlene žene u Srbiji dočekuju sa 16 odsto manjom platom od kolega muškaraca na istim poslovima, a stopa nezaposlenosti žena za polovinu je veća od stope nezaposlenosti muškaraca. Forum žena Lige socijaldemokrata Vojvodine zatražio je hitne mere da bi se odmah zaustavila praksa nekih poslodavaca koji zahtevaju od mladih žena da pri zapošljavanju obećaju da - neće rađati.LSV je naveo da se jednako učestalo primećuje i da poslodavci kandidatkinjama koje su majke i supruge, to računaju kao minus.


- U državi koja ima toliki problem sa belom kugom, ovakva praksa je više od bahatosti i zahteva odlučnu reakciju svih koji brinu o zaštiti ljudskih, građanskih i radničkih prava žena - saopštio je LSV.


Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ukazala je da je diskriminacija nad ženama u sferi rada i zapošljavanja veoma raširena i da su posebno ugrožene mlade žene koje još nisu rađale, pa je realna “opasnost” da će zasnovati porodicu, ali i žene starije od 45 godina.


- Povereniku se može podneti pritužba u pisanoj formi, ali ako osoba nije pokrenula postupak pred sudom zbog diskriminacije. Postupak je besplatan, a u pritužbi treba navesti ime osobe koja je diskriminisana, po kom osnovu i da se navedu dokazi. Zakonom o zabrani diskriminacije propisano je da će poslodavac koji narušava jednake mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa biti kažnjen sa 100.000 dinara - rekla je Petrušićeva.


Forum žena Lige socijaldemokrata Vojvodine dodaje da u Srbiji rad žena i dalje nije jednako vrednovan, niti plaćen kao rad muškaraca.