Vreme prijemnih ispita se bliži, i roditelji najviše tazmišljaju o tome kako da pronađu privatnog nastavnika.

Da li je to ispravno?

Ako se Vaše dete sprema za upis u srednju školu, polagaće Srpski jezik i Matematiku na prijemnom ispitu. U prodaji su zbirke zadataka i pitanja za polaganje prijemnih ispita iz ova dva predmeta. U svakoj zbirci su ,za svaku oblast, dati testovi za proveru znanja.

Učenik bi trebalo prvo da uradi te testove, što će pomoći i njemu i Vama da identifikujete oblasti iz kojih je nivo znanja nedovoljan. Te oblasti treba pronaći u udžbenicima od 5-og do 8-og razreda. Ako je učenik dovoljno samostalan, neka te oblasti obradi sam, a samo ako je nivo znanja suviše nizak, potražite pomoć privatnog nastavnika.

Sa privatnim nastavnikom, učenik ne bi trebalo da radi zadatke i pitanja iz zbirki i da ih uči napamet, već da nauči delove gradiva koje je propustio. Za vežbu i proveru, neka sam uradi zadatke iz te oblasti koji se nalaze u zbirci. I tako test, po test.

Od ovakvog načina rada koristi su višestruke. Učenik će zaista naučiti gradivo, koje mu je inače potrebno u daljem školovanju, neće učiti napamet, imaće manju tremu na prijemnom ispitu jer mu neće biti važno koji će zadaci i pitanja biti postevljeni, a vi ćete uštedeti puno novca.

Isti način rada je i za srednjoškolce koji se spremaju za upis na fakultet. Bitna razlika je da srednjoškolac već sada mora da se odluči koji će fakultet upisati, jer su prijemni ispiti specifični za svaki fakultet.

Većina fakulteta izdaje zbirke testova sa prijemnih ispita iz prethodnih godina, a neki izdaju i zbirke za pripremu prijemnih ispita. Potrebno je raditi jedan po jedan test, identifikovati oblasti sa nedovoljnim nivoom znanja, obnoviti te oblast iz udžbenika za srednje škole, najbolje samostalno, sa privatnim nastavnikom, samo ako je neophodno.

Koristi su iste kao kod pripreme osnovaca za upis u srednju školu, s tim što je samostalan rad za srednjoškolce daleko značajniji. Upis na fakultet podrazumeva osim vežbi i predavanja, samostalno učenje i pripremu za polaganje ispita. Ako Vaš srednjoškolac nije u stanju da se samostalno pripremi za polaganje prijemnog ispita, ozbiljno razmislite o tome da li uopšte ima smisla da se upisuje na fakultet.

Potrebno je sa pripremama početi odmah, dovoljno je raditi 1 sat dnevno, ali svaki dan.

Više o školskoj deci na http://znljubica.blogspot.com/